Vilken temperatur ska det vara inne i mitt kylskåp och i min frys?

En medeltemperatur på 3 to 4°C är att föredra, med en övre gräns på 7° och en lägre på 0°C. Vid 7°C bryts maten ner snabbare.