Allmänna villkor

WHIRLPOOLS STANDARD VILLKOR & BESTÄMMELSER FÖR DIREKTFÖRSÄLJNING I EU:S MEDLEMSSTATER OCH I LÄNDER SOM ÄR ASSOCIERADE MED EU.
Denna webbplats ägs av Whirlpool Nordic AB, Gustavslundsvägen 151 A, 167 51 Bromma, Sverige. Whirlpool Nordic AB (nedan kallat “Whirlpool”, “vi”, “oss”, “vår”), är registrerat i Sverige med svenskt momsregistreringsnummer SE556536745401.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i användarvillkoren för denna webbplats, även att ändra priser och annat innehåll såsom produktspecifikationer och erbjudanden.

Sekretesspolicy
Whirlpool är förpliktigad att skydda sina besökares/kunders personnuppgifter (t.ex. namn, adress) så att du tryggt och säkert ska kunna handla produkter på och använda vår webbplats. Detta betyder att vi tar ansvar för de personuppgifter - namn, adress, e-mailadress, etc. - som du måste lämna till oss för att t.ex. skicka en förfrågan via Kontakta oss på denna webbplats. För mer information om rätt behandling av dina personuppgifter enligt lagstiftningen om dataskydd, läs vår Sekretesspolicy som finns tillgänglig på denna webbplats.

Innehållets exakthet
I utarbetandet av innehållet på denna webbplats har Whirlpool vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att alla produkter beskrivs på ett korrekt och fullständigt sätt. Alla priser som visas är inklusive moms.

Garanti och Reklamationsrätt
Alla Whirlpools produkter säljs med 1 års garanti. För kunder i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt. Garantin och reklamationsrätten gäller från köpedatum.
Om du upptäcker fel eller brister i de varor som vi har levererat så har du rätt att kräva att din order fullbordas, vilket kan innebära reparation eller att produkten byts ut. Om du vill reklamera en vara kan du kontakta Whirlpool på det telefonnummer som finns under kontaktinformationen.

Ansvar
Whirlpool har upprättat denna webbplats på ett noggrant och professionellt sätt. Eventuella fel eller misstag som upptäcks eller anmäls kommer Whirlpool att åtgärda så snabbt och korrekt som möjligt . Whirlpools ansvarsskyldighet för direkta och påvisade skador existerar enligt lag endast om skadan orsakats med uppsåt eller grov vårdslöshet från Whirlpools sida.

Tillämplig lag
Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tillämpningen av FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor, är uttryckligen undantagen.

Användning av denna webbplats utanför Storbritannien
Om inte annat anges, riktar sig materialet på denna webbplats enbart till dem som ansluter sig till denna webbplats från Storbritannien. Whirlpool gör inga utfästelser angående att några produkter eller tjänster som avses i materialet på denna webbplats är lämpliga att använda, eller är tillgängliga, på andra platser. Den som väljer att ansluta sig till denna webbplats från andra platser ansvarar för överensstämmelsen med lokala lagar, i den utsträckning de lokala lagarna är tillämpliga.