Whirlpoolin verkkoon sättätihin laittein liuttien liuttivien säytää öyäsähött EMEA-alude

I. INLEDNING

Vänligen läs användarvillkoren noga innan du använder din Connected Appliance med tillhörande mjukvaruapplikationer och tjänster.
Tack för att du har valt en wi-fi aktiverad hemapparat (« Connected Appliance »). från Whirlpool. Whirlpool är världens ledande tillverkare och marknadsförare av stora hushållsmaskiner. Våra varumärken som används i Europa inkluderar Whirlpool®, Indesit®, Bauknecht®, Hotpoint® och Hotpoint Ariston®. Dessa användarvillkor gäller för din användning av din Connected Appliance och tillhörande Connected Appliance - tjänster (som definieras nedan). I dessa användarvillkor betyder hänvisningar till Whirlpool, Whirlpool EMEA S.r.l., ett bolag inom koncern som är bildat i enlighet med italiensk lag med följande registrerade adress: Via Varesina n.204, 20156 Milano (MI), Italy med italienska momsregistreringsnummer 00693740425 (nedan kallat « Whirlpool », « vi », « oss », « vår ») och är personuppgiftsansvarig och en del av den Group (Koncernen avser den grupp av enheter som Whirlpool tillhör).
Din Connected Appliance har möjlighet att tillhandahålla tjänster till dig för att hjälpa dig att hantera och underhålla din Connected Appliance. När din Connected Appliance är ansluten till Whirlpool Connected Appliance nätverk är den kapabel att överföra information, inklusive aktivitets- och felkoder, till Whirlpool och tillhandahålla meddelanden till dig och du kan använda mjukvaruapplikationer som tillhandahålls av Whirlpool såsom de kostnadsfria applikationerna "Bauknecht B-Live" eller "Whirlpool 6th Sense Live” (« applikationen » eller « applikationer ») på din mobila enhet för att hantera din Connected Appliance på distans och få tillgång till funktioner och tjänster. Dessa användarvillkor gäller för din användning av sådana tjänster och applikationer (tillsammans, « Connected Appliance - tjänster »).
För att kunna avnjuta Connected Appliance - tjänsterna måste din Connected Appliance vara ansluten till en trådlös internetanslutning. Du ansvarar för installation och underhåll av den trådlösa internetanslutningen vid den plats där din Connected Appliance är placerad. Du måste också installera applikationen på en kompatibel mobil enhet(er) och registrera ett konto hos Whirlpool.
Du måste godkänna dessa användarvillkor och Whirlpool EMEA Connected Appliances sekretesspolicy ("sekretesspolicyn") för att kunna använda Connected Appliance - tjänsterna. Genom att meddela att du godkänner användarvillkoren i applikationen, och genom din fortsatta användning av alla tjänster till Connected Appliance, samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till användarvillkoren eller någon del av dem, och inte accepterar dessa användarvillkor och/eller sekretesspolicyn, kommer du inte att kunna få tillgång till Connected Appliance - tjänsterna som rör din Connected Appliance.

Från tid till annan kan vi komma att uppdatera dessa användarvillkor. Vid en uppdatering kommer vi att skicka ett meddelande till dig via applikationen som förklarar förändringarna och eventuella val du kan ha eller åtgärder du kan vidta. Din fortsatta användning av tjänsterna till Connected Appliance - tjänsterna efter sådana varningar, eller ditt aktiva godkännande av eventuella förändringar, kommer meddela oss att du godkänner dessa ändringar. Om du bestämmer dig för att du inte instämmer i ändringarna, kan du alltid sluta att använda Connected Appliance - tjänsterna.


II. SMART APPLIANCE SERVICE ERBJUDANDEN

Connected Appliance - tjänsterna ger dig möjlighet att ta emot meddelanden som rör din Connected Appliance (t.ex. meddelande om att dörren är öppen, meddelande om en cykelfullbordan etc.), att schemalägga din Connected Appliance så att den används på kostnadseffektiva tider och fjärrövervaka din Connected Appliance via applikationen, bland andra funktioner och fördelar. De specifika Connected Appliance - tjänsterna beskrivs närmare i instruktionsboken till din Connected Appliance. Whirlpool kan behöva granska och förändra de särskilda funktionerna i Connected Appliance - tjänsterna över tiden och kommer att meddela dig om eventuella väsentliga ändringar.

III. DIN ANVÄNDNING AV "SMART APPLIANCE TJÄNSTER"

 1. Allmänt

  Om du vill använda Connected Appliance - tjänsterna måste du registrera ett konto med hjälp av applikationen och godkänna sekretesspolicyn. Genom att använda Connected Appliance - tjänsterna samtycker du till att: (a) på ett korrekt sätt tillhandahålla dina kontaktuppgifter och annan information som begärs av Whirlpool; (b) omgående uppdatera dina uppgifter i händelse av någon förändring i dina kontaktuppgifter; och (c) använda Connected Appliance i enlighet med dess bruksanvisning.

 2. Användning av information

  Connected Appliances använder din trådlösa internetanslutning för att tillhandahålla Connected Appliance - tjänsterna. Dessutom, om du väljer att få meddelanden via applikationen kommer sådana meddelanden och applikationer att använda din mobildataanslutning för att förse dig med tjänsterna. Alla dessa användningsområden innebär överföring av en viss mängd information genom dina aktuella anslutningar varför du måste ha lämplig datatrafik från din trådlösa internetanslutning nära platsen för din Connected Appliance och från din mobiloperatör. Kontakta din internetleverantör och mobiloperatör för att bestämma dataavgifter (om några), begränsningar av data, begränsningar såsom tillåtna användningsområden och andra villkor för tjänsten. Whirlpool kommer inte ta något ansvar för de eventuella avgifter som din internetleverantör eller mobiloperatör kan komma att införa.

 3. Överlåtelse av dina Connected Appliance

  Om du säljer eller lånar ut din Connected Appliance till en annan person måste du, i förekommande fall, omedelbart uppdatera ditt konto till Connected Appliance - tjänsterna genom att använda applikationen. Den nya användaren måste registrera ett separat nytt konto hos Whirlpool för att kunna använda Connected Appliance - tjänsterna.

 4. Förbjuden användning

  Du får inte använda Connected Appliance - tjänsterna på något sätt som:

  • är hotfullt, våldsamt, kränkande, nedsättande, förtalande, förolämpande, bedrägligt, oanständigt eller på annat sätt olagligt eller olämpligt;
  • får åtkomst till, samlar in eller lagrar personlig information om andra;
  • bryter mot eller kränker någon annans rättigheter, inklusive en annan persons rätt till privatliv;
  • efterliknar någon person, företag, enhet eller IP-adress (t.ex. IP kapning);
  • involverar uppladdning, utstationering, mailande, överföring eller på annat sätt tillgängliggör något material som du inte har rätt att göra tillgängligt enligt lag;
  • är kommersiell av naturen, inklusive exempelvis reklam, marknadsföring eller marknadsföringsmaterial, eller skräppost, phishing eller andra oönskade meddelanden;
  • får eller försöker få obehörig åtkomst till Connected Appliance - tjänsterna eller någon Connected Appliance - tjänst, deras datorer och nätverk, eller deras användardata, eller något som annars modifierar eller stör användningen eller driften av Connected Appliance tjänsterna;
  • får eller försöker få obehörig åtkomst till ett Connected Appliances fasta programvara eller mjukvara, bland annat genom ”bakåtkompilering” eller installera fast programvara som inte godkänts av Whirlpool;
  • utgör en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Whirlpools eller dess affärspartners infrastruktur, inbegripet överföring av spam eller användning av andra oombedda massmail-tekniker;
  • förändrar, skadar eller raderar något innehåll som tillhandahållits av Whirlpool;
  • innehåller datavirus eller andra störande, skadliga eller farliga filer eller program; eller
  • på annat sätt bryter mot dessa användarvillkor.
 5. Mjukvaruuppdatering

  LConnected Appliance - tjänsterna, inklusive applikationerna, använder mjukvara som Whirlpool kan komma att vilja uppdatera eller förändra. Vi kommer att köra sådana uppdateringar genom att använda standard processer på din mobila enhets operatörssystem och du kommer alltid att bli ombedd att acceptera sådana uppdateringar i syfte att kunna fortsätta använda Connected Appliance - tjänsterna.

IV. BEGRÄNSNINGAR OCH FRISKRIVNINGAR

 1. Allmänna begränsningar

  Eftersom din Connected Appliance kommunicerar med Whirlpool genom att föra över information trådlöst och över internet: (a) kommer Connected Appliance meddelandena endast att finnas tillgängliga för dig efter det att du kopplat upp och registrerat din Connected Appliance; och (b) Connected Appliance – tjänsterna kommer inte vara tillgängliga när internet eller din trådlösa uppkoppling eller din mobila uppkoppling är ur funktion eller inte fungerar ordentligt.

 2. Korrekta resultat och data

  Du är överens om att Connected Appliance – tjänsterna är föremål för begränsningar och restriktioner utanför Whirlpools kontroll, vilket inkluderar sådana saker som att du underhåller din Connected Appliance på ett korrekt sätt i enlighet med aktuell brukshandvisning, förmågan hos trådlöst nätverk, tillgång till internet, miljöförhållanden (såsom byggnader, väder, geografi och topografi), atmosfäriska förhållanden och andra faktorer knutna till användning av internet eller av satelliter och satellitdata; dessutom, Connected Appliance – tjänsterna är i sin natur beroende av mjukvaror och tillgång till nätverk som tillhandahålls av tredje parter. Med hänsyn till ovanstående garanterar Whirlpool inte oavbruten tillgång till, riktigheten i, fullständighet eller aktualitet av några data, information, material eller innehåll tillhandahållet som en del av Connected Appliance - tjänsterna.

 3. Lagrad data

  Whirlpool lagrar viss data som rör din användning av Connected Appliance – tjänsterna så länge som det är nödvändigt för att efterfölja lag eller för våra legitima affärsintressen och angivna syften i samband med Connected Appliance – tjänsterna så som det står föreskrivet i sekretesspolicyn.

 4. Överförd data

  Whirlpool är skyldig att upprätthålla säkerheten för de uppgifter som du ger oss och kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Det finns dock alltid en risk med att överföra information över trådlösa nätverk eller internet. Som ett resultat av detta godkänner du att när du använder Connected Appliance – tjänsterna kan dina kommunikationer komma att vara föremål för olagliga ingrepp av andra. Whirlpool kan inte garantera säkerheten och sekretessen vad gäller trådlösa överföringar eller överföringar på internet och kommer inte att heller att vara ansvarig för någon säkerhetsbrist hos nätverk eller enheter som inte kontrolleras av Whirlpool eller några resulterande förluster av sekretess eller data i samband med några kommunikationer över sådana nätverk.

 5. Övrigt

  Connected Appliance – tjänsterna tillhandahålls på basis av “så som de är” och “så som de finns tillgängliga”. Connected Appliance felkodmeddelanden är inte tänkta att ersätta regelbunden, rekommenderad underhåll av din Connected Appliance så som det står angivet i din Connected Appliance bruksansvisning, och är inte ersättning för säker och ansvarsfull användning av din Connected Appliance. Du ska inte förlita dig på Connected Appliance - tjänsterna (inklusive några felmeddelanden) som ett sätt att förebygga brand eller andra olyckor eller skador. Det är ditt ansvar att sköta din Connected Appliance på ett säkert sätt och hålla din Connected Appliance i gott skick och underhålla den i enlighet med bruksanvisningen. Underlåtenhet att göra så kan resultera i skada på din Connected Appliance, skada på egendom, kroppsskada, och/eller allvarlig skada för vilka Whirlpool inte kan hållas ansvarig för.

V. EFTERLEVNAD AV VILLKOREN

Du är ensamt ansvarig för, inte bara din egen efterlevnad av dessa användarvillkor, men också för att alla användare av din Connected Appliance och/eller av ditt konto till Connected Appliance – tjänsterna efterlever användarvillkoren, oavsett om det sker på uppdrag av dig eller inte.

VI. SEKRETESS

Sekretesspolicyn finns tillgänglig via applikationen och du kommer att bli ombedd att godkänna denna som en del av din registrering till Connected Appliance - tjänsterna Godkännandet av sekretesspolicyn är inte obligatorisk men är dock nödvändig för att du skall kunna fortsätta med att skapa och registrera ett konto. Sekretesspolicyn styr hur informationen som du tillhandahåller och data från din Connected Appliance och från din användning av Connected Appliance – tjänsterna kan komma att samlas in, användas, lämnas ut och spridas i enlighet med tillämplig europeisk och lokal lagstiftning.

VII. ÄGANDERÄTT AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Whirlpool och dess licensgivare äger upphovsrätten, varumärken och alla andra immateriella rättigheter till allt innehåll som visas på och kommer från Connected Appliance - tjänsterna. Du får inte reproducera, utveckla, använda, skapa ickeoriginalarbete från, uppvisa, utforma, framföra, publicera, distribuera, sprida, överföra, sända eller dela ut något sådant material eller innehåll till någon tredje part (inklusive visa upp eller distribuera material genom att använda en tredje parts hemsida) utan att först ha fått ett skriftligt samtycke från Whirlpool förutom för att använda Connected Appliance – tjänsterna för deras avsedda syfte och i enlighet med dessa användarvillkor.

VIII. ANSVARSBEGRÄNSNING, SKADESTÅND

 1. Ansvarsbegränsning

  Du godkänner att:

  1. Connected Appliance – tjänsterna tillhandahålls på en basis av “som de är” och “så som de finns tillgängliga;
  2. med undantag för begränsningar i tvingande tillämplig lagstiftning och som överenskommits, att ingenting i dessa användarvillkor undantar eller begränsar eller ska tolkas som ett försök att undanröja eller begränsa Whirlpools ansvar för bedrägeri, grov oaktsamhet, uppsåtlig misskötsamhet, regelbrott av allmän ordning eller för dödsfall eller personliga skador eller skador på personlig egendom där ansvar inte kan exkluderas genom lag, du godkänner att befria Whirlpool, Group, dess representanter, anställda och uppdragstagare från samtliga krav, ansvar och förluster i samband med Connected Appliance – tjänsterna, inklusive men inte begränsat till krav som uppkommer från totalt eller partiellt prestandafel hos Connected Appliance - tjänsterna, även om de orsakats på grund av försummelse hos Whirlpool, Group, dess representanter, anställda och uppdragstagare;
  3. du godkänner att ersätta Whirlpool, Group, dess representanter, anställda och uppdragstagare för alla sådana krav som beskrivs ovan och som ställs av tredje parter;
  4. du godkänner också att denna befrielse sträcker sig till vilken part som än må ställa krav under dig och att inget försäkringsbolag har rätt att träda in i ditt ställe.
 2. Följdskador undantas

  Varken Whirlpool, Group, dess representanter, anställda och uppdragstagare är ansvariga gentemot dig eller annan part, med undantag för tvingande begränsningar i tillämplig lag, för indirekta, oförutsedda, speciella eller bestraffande (”punitive”) skadestånd (inklusive utan begränsning de som resulterar utifrån förlust av vinst, dataförlust eller icke tillgång till tjänsterna) i samband med Connected Appliance – tjänsterna, även om Whirlpool, Group, dess representanter, anställda och uppdragstagare är medvetna om möjligheten till sådana skadestånd.

 3. Skadestånd

  Du godkänner att ersätta, försvara och hålla Whirlpool, Group och dess närstående bolag fria från krav som uppkommer från eller i relation till ditt agerande, inklusive men inte begränsat till din användning av Connected Appliance – tjänsterna och information som du har skickat in, överfört eller gjort tillgänglig via Connected Appliance - tjänsterna; misslyckande med att skydda dina lösenord eller kontouppgifter; eller brott mot dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller reglering, eller någon tredje parts rättigheter.

IX. AVSTÄNGNING OCH AVSLUTANDE

 1. Whirlpools avslut med anledning av missbruk

  Whirlpool kan komma att stänga av eller avsluta din tillgång till samtliga eller delar av Connected Appliance – tjänsterna när som helst om du bryter mot dessa användarvillkor. Whirlpool kan också komma att avsluta Connected Appliance – tjänsterna när som helst, utan förvarning, på grund av tekniskt föråldrande eller andra anledningar som påverkar den pågående livsdugligheten hos Connected Appliance - tjänsterna. Vid händelse av avslut på grund av någon sådan anledning, kommer du inte längre att ha rätt att använda eller få tillgång tillI Connected Appliance - tjänsterna, och Whirlpool ska inte ha något ansvar för något som kan läggas till grund för sådant avslut. Vid sådan händelse kan du fortsätta att använda dina apparater som normala apparater, men Connected Appliance – tjänsterna knutna till dem kommer inte längre att vara tillgängliga.

 2. Din avaktivering av ditt konto

  Du kan när som helst inaktivera ditt konto (avregistera dig) genom att skriva till personuppgiftsansvarig på den adress som anges i Integritetsmeddelande (sektion 10). Om du avaktiverar ditt konto kommer data relaterat till din Connected Appliance och din användning av Connected Appliance – tjänsterna som samlats in av Whirlpool att sparas av Whirlpool men kommer inte längre att vara knutna till dina personuppgifter. Avaktivering av ditt konto till Connected Appliance - tjänsterna gör att du inte längre får ytterligare Connected Appliance meddelanden som tillhandahålls som en del av Connected Appliance - tjänsterna. Om du väljer att fortsätta med att ha din Connected Appliance uppkopplad till wi-fi efter det att du har avaktiverat ditt konto kommer din Connected Appliance att fortsätta att skicka viss användardata avseende apparaten till Whirlpool. Om du vill undvika sådan överföring måste du koppla ifrån din Connected Appliance från din trådlösa router och stänga av den trådlösa uppkopplingsknappen på din apparat.

X. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller klagomål angående din Connected Appliance eller Connected Appliance – tjänsterna skall du rikta dessa till din lokala Whirlpool kundservices teletjänstcentral som anges i din applikation eller i den dokumentation som följde med din Connected Appliance.