De nya Energieffektivitetsklasserna

De nya Energieffektivitetsklasserna

Från och med mars 2021 kommer nya energimärkningar och reviderade energieffektivitetsklasser användas för vitvaror. Här hittar du all relevant information om ämnet.

Energimärkningen (eller EU-märkningen) har gett information om lågenergi- och vattenförbrukningsdata för större vitvaror sedan 1996. Den krävs enligt lag och visas på produkten, både i butiker och återförsäljares webbplatser.
Energimärkningen är tänkt att visa kunderna kortfattade uppgifter om energieffektivitet, för att möjliggöra lättare jämförelse med andra produkter.
Med tiden har vitvaror blivit mer kostnads- och energieffektiva. Av den anledningen håller EU-märkningen nu på att uppdateras.

Europeiska unionen har utfärdat en obligatorisk uppdatering av den aktuella energimärkningen för följande produktkategorier:

• Tvättmaskiner
• Tvätt/torkmaskin
• Kylskåp/frysar
• Diskmaskin

Från mars 2021 måste enbart etiketten vara synlig på alla enheter.

Changes in energy efficiency classes

FÖRÄNDRINGAR I ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSERNA

Exakt vad är det som förändras i energieffektivitetsklasserna?

Det är faktiskt ganska enkelt: De vanliga “Plus”-klasserna, såsom A +++, A ++ och A +, ersätts med en enhetlig energiförbrukningsskala från A till G. Färgskalan med sju steg behålls. På grund av förändrade mätmetoder går det inte att konvertera den gamla märkningen till den nya märkningen. Endast ungefärlig information är möjlig.

Tills dess kommer förändringarna inte att påverka torktumlare, ugnar och fläktar. Dessa förväntas revideras från och med 2022. Så det är fullt möjligt att du hittar en tvättmaskin med C-klass bredvid en torktumlare med A +++.

Den europeiska tillverkarföreningen (APPLIA) förklarar bakgrunden till revideringen, tidsfrister, skyldigheter för tillverkare och återförsäljare, de nya ekodesignkraven med avseende på resurseffektivitet och den nya energimärkningen i sig. Konsumenterna kommer bara att se de nya märkningarna på produkterna från och med den 1 mars 2021.

Den nya energimärkningen för tvättmaskiner

Med den nydesignade energimärket introduceras några innehållsinnovationer:
Generellt sett kommer det att finnas en QR-kod på alla energimärkningar, vilken länkar till EU:s produktdatabas EPREL. Där hittar du ytterligare information om energimärkningen och produktinformationsbladet för respektive apparat.
De tidigare Plus-klasserna (A +++, A ++ och A +) kommer inte längre att gälla för tvättmaskiner. De tillgängliga energieffektivitetsklasserna sträcker sig nu från A till G.
Vatten- och elförbrukningen anges inte längre som ett årsvärde, utan per enskild cykel respektive 100 cykler.
En annan nyhet är ljudklasserna för centrifugalljud från A–D, vilket gör ljudnivån i dB (A) mer förståelig.

La nouvelle étiquette énergétique des machines à laver à partir de mars 2021
 1. QR-kod.
 2. Energieffektivitetsklass*.
 3. Viktad energiförbrukning* i kWh/100 driftcykler (på programmet Eco 40–60).
 4. Maximal lastkapacitet.
 5. Varaktighet för cykelprogrammet “Eco 40-60” vid full last.
 6. Viktad vattenförbrukning* i liter/driftscykel (på programmet Eco 40–60).
 7. Effektivitetsklass för centrifugering*.
 8. Ljudnivå under centrifugcykel angett i dB(A) re 1 pW och ljudnivåklass.

*Värden gäller för fjärdedels, halv och full last.

Den nya energimärkningen för tvätt/torkmaskiner

Precis som för alla nya energimärkningar kommer det också finnas en QR-kod för tvätt/torkmaskiner, som länkar till EU:s produktdatabas EPREL. Där hittar du ytterligare uppgifter om energimärkningen och produktinformationsbladet för respektive apparat.
För tvätt/torkmaskiner kommer de tillgängliga energieffektivitetsklasserna fortfarande att gå från A till G.
Den fullständiga layouten för denna produktgrupp kommer att revideras. Tvätt- och torkområdet, samt tvättområdet, visas på en egen skala och värdena för dem visas tydligare.
Vatten- och elförbrukningen anges inte längre som ett årsvärde, utan per cykel eller 100 tvättprocesser.
En annan nyhet är ljudklasserna för centrifugalljud från A–D, vilket gör ljudnivån i dB (A) mer förståelig.

tvätt-torkmaskiner
 1. QR-Kod.
 2. Energieffektivitetsklass** (komplett driftscykel).
 3. Energieffektivitetsklass* (tvättcykel).
 4. Viktad energiförbrukning i kWh/100 driftcykler (komplett driftcykel**).
 5. Viktad energiförbrukning* i kWh/100 cykler (tvättcykel).
 6. Maximal lastkapacitet (komplett driftcykel**).
 7. Maximal lastkapacitet (tvättcykel).
 8. Viktad vattenförbrukning i liter/driftscykel (komplett driftscykel**).
 9. Viktad vattenförbrukning* i liter/driftscykel (tvättcykel).
 10. Programvaraktighet (komplett driftcykel**) vid full last.
 11. Varaktighet för programmet “Eco 40-60” vid full last.
 12. Effektivitetsklass för centrifugering*.
 13. Ljudnivå under centrifugcykel angett i dB(A) re 1 pW och ljudnivåklass.

*Värden gäller för tvätt av fjärdedels, halv och full last. Tvättning och torkning är för halv och full belastning.
**Tvättning och torkning

Den nya energimärkningen för diskmaskiner

Som en del av standardiseringsprocessen har de tidigare "Plus"-klasserna (A +++, A ++ och A +) också ersatts för diskmaskiner med en enhetlig skala som sträcker sig från A till G. Enligt den tidigare standarden motsvarar den nya energieffektivitetsklassen B ungefär en apparat med A +++ –23 %.
I framtiden kommer det generellt sett att finnas en QR-kod på alla energimärkningar, vilken länkar till EU:s produktdatabas EPREL. Där hittar du ytterligare uppgifter om energimärkningen och produktinformationsbladet för respektive apparat.
Vidare introduceras nya mer realistiska krav (t.ex. med kastruller) när platsinställningarna specificeras. Därför kommer värdena här nu vara att annorlunda jämfört med den gamla energimärkningen.
Vatten- och elförbrukningen anges inte längre som ett årsvärde, utan per cykel eller 100 sköljprocesser.
En annan nyhet är ljudklasserna från A–D, vilket gör ljudnivån i dB (A) mer förståelig.

washer
 1. QR-Kod
 2. Energieffektivitetsklass.
 3. Energiförbrukning i kWh/100 driftcykler på Eco-läge.
 4. Antal standardplatsinställningar.
 5. Vattenförbrukning i liter/driftcykel i Eco-läge.
 6. “Eco”-cykelns varaktighet.
 7. Ljudnivå angett i dB(A) re 1 pW och ljudnivåklass.

*Värden gäller för fjärdedels, halv och full last.

Den nya energimärkningen för kylskåp / frysar

Det kommer också att finnas en QR-kod på märkningen för kylar och frysar, som länkar till EU:s produktdatabas EPREL. Där hittar du ytterligare uppgifter om energimärkningen och produktinformationsbladet för respektive apparat.
De tidigare plus-klasserna (A +++, A ++ och A +) kommer inte längre att gälla för kylar och frysar. De tillgängliga energieffektivitetsklasserna sträcker sig då från A till G. Den nya energieffektivitetsklassen A motsvarar en apparat med A +++ - 60 % enligt tidigare standard.
Liksom tidigare redovisas elförbrukningen på årsbasis.
Nya ljudnivåer från A–D, för att ljudnivån i dB (A) ska bli mer förståelig.

refrigerator
 1. QR-Kod
 2. Energieffektivitetsklass.
 3. Energiförbrukning i kWh/år (mätt under nya standardförhållanden).
 4. Total volym för alla frysta fack.
 5. Total volym för alla icke-frysta fack.
 6. Ljudnivå anges i dB(A) re 1 pW och ljudnivåklass.

Den nya energimärkningen för apparater för vinförvaring

Det kommer också att finnas en QR-kod på märkningen för vinkylar, som länkar till EU:s produktdatabas EPREL. Där hittar du ytterligare uppgifter om energimärkningen och produktinformationsbladet för respektive apparat.
De tidigare plus-klasserna (A +++, A ++ och A +) kommer inte längre att gälla för kylning. De tillgängliga energieffektivitetsklasserna sträcker sig nu från A till G.
Liksom tidigare redovisas elförbrukningen på årsbasis.
Nya ljudnivåer från A–D, för att ljudnivån i dB (A) ska bli mer förståelig.

wine cellar
 1. QR-Kod.
 2. Energieffektivitetsklass.
 3. Energiförbrukning i kWh/år (mätt under nya standardförhållanden).
 4. Antal standardvinflaskor som kan lagras.
 5. Ljudnivå angett i dB(A) re 1 pW och ljudnivåklass.

Nouveau règlement d'éco-design à partir de mars 2021

EKODESIGNFÖRORDNINGEN

Utöver de ändrade energieffektivitetsklasserna gäller även den nya ekodesignförordningen från och med den 1 mars 2021. Denna reglerar den miljövänliga utformningen av produkter, miniminivå för tillgång på reservdelar och möjligheten att återvinna och reparera.
Syftet är att minska vitvarornas miljöpåverkan, med hänsyn till hela deras livscykel.
Upptäck vår självbetjäningsportal för att hitta rätt reservdelar för att reparera dina produkter.