Varför måste jag lämna mina kontaktuppgifter när jag köper tillbehör från Whirlpool.co.uk?

Vi kommer att behöva dina kontaktuppgifter för att kunna behandla din beställning. Detta är för att vi ska kunna leverera dina tillbehör och kontakta dig om det blir nödvändigt.