Varför fryser frysen för mycket?

Om stora mängder is bildas på kort tid, gör så här: se till att FastFreeze knappen inte är intryckt. Termostaten bör inte stå på sin max-inställning. Se till att frysens dörr/lock inte blockeras av frysens innehåll. Kontrollera att dörrtätningen är i bra skick och att den är i kontakt med skåpet överallt.