Om jag har en 68cm häll. Behöver jag en 90 cm vid köksfläkt då?

Nej, följ bara instruktionerna och placera köksfläkten på rätt avstånd från hällen.