När måste jag fylla på sköljmedel i min diskmaskins doseringsanordning?

En LED-indikering kommer att börja lysa när sköljmedel behövs. Sköljmedel hjälper torkprocessen samt gör så att glasartiklar inte ser immiga ut.