Kommer en frys att fungera som den ska om det är väldigt varmt eller kallt i mitt garage?

Ja, det gör den men du måste se till att dess temperatur är rätt inställd. För att frysen ska fungera effektivt bör temperaturen ej överstiga 37,7°C eller sjunka under 4,4 °C. Om temperaturen är lägre än 4,4 °C finns det en möjlighet att termostaten inte låter produkten sättas på. Ju varmare den omgivande temperaturen är (över 37,7°C) desto mer måste produkten arbeta och desto mindre effektiv blir den.