Kan jag använda min gasspis om det är strömavbrott?

Vid långvariga strömavbrott kan ytbrännare tändas manuellt. Håll en brinnande tändsticka nära en brännare och vrid kontrollvredet till den "höga" positionen.