Jag kan inte installera en extern imkanal till min köksfläkt. Är återcirkulering en bra idé?

Ja. Alla Whirlpools fläktar kan antingen kopplas till en imkanal och användas med frånluftsdrift eller återcirkulera luften i rummet.
Återcirkulering avlägsnar otrevlig lukt och fett från luften som passerar genom fläkten och blåser tillbaka luften in i köket. Detta sänker inte luftfuktigheten så det är möjligt att luftfuktigheten i ditt kök ökar. Anslut inte en fläkt utan motor till ett centralt ventilationssystem.