Det röda ljuset på vattenautomaten lyser. Hur fungerar lampan?

Ditt vattenfilter kommer att fungera i 6 månader. Indikatorljuset förändras från grönt till orangefärgat när 90% av filtret är förbrukat och till rött när filtret är slut. När filtret har bytts ut måste du trycka på reset-knappen och hålla in i minst 3 sekunder. Indikatorljuset kommer då att bli grönt igen.
Besök Whirlpools Tillbehörsbutik för att utforska våra vattenfilter.