Det finns olika energiförbrukningsnivåer. Vilken bör jag använda?

A och A+ erbjuder den lägsta energiförbrukningen. Detta betyder att de både är kostnadseffektiva och miljövänliga.