Integritetspolicy och användarvillkor för produkte

Whirlpool EMEA Sekretesspolicy för ”Connected Appliance”- tjänster

SAMMANFATTNING

Information som samlas in från Whirlpool
• När du registrerar en Connected Appliance, kommer vi att be dig att lämna viss information om dig själv.
• Om du ansluter och använder en Connected Appliance, kommer vi att samla in information om din Connected Appliance och din användning av dina Connected Appliance - tjänster och tillhörande mjukvaruprogram.

Hur Whirlpool använder och sprider insamlad information
• Vi använder information som vi samlar in från dig för att tillhandhålla "Connected Appliance"-tjänsterna, för att utföra felsökningar och underhåll och för att kommunicera med dig om ditt konto eller din apparat.
• För att hjälpa dig att få ut det mesta av din Connected Appliance kan vi komma att använda information som vi samlar in från dig för att erbjuda dig förslag som rör relevanta förbrukningsvaror och andra produkter som är kopplade till din användning av din Connected Appliance.
• Vi kommer inte att dela med oss av dina personuppgifter till tredje parter som inte är närstående utan ditt medgivande.
• Vi kan dela sammanställd data (vilket exkluderar dina personuppgifter) med våra närstående bolag och affärspartners.

Korrigering av personuppgifter och välja bort
• Du kan när som helst granska, korrigera och uppdatera dina personuppgifter, välja bort vissa Connected Appliance meddelanden och kommunikationer, inaktivera ditt konto och stoppa överföringen av data från din Connected Appliance. Du kan kontakta oss när som helst när det gäller dina personuppgifter med användande av kontaktuppgifterna nedan.

I. INLEDNING

Tack för att du har valt en Whirlpool wi-fi aktiverad hemapparat ("Connected Appliance"). Din Connected Appliance har möjlighet att tillhandahålla dig tjänster för att hjälpa dig att hantera och underhålla din Connected Appliance. När din Connected Appliance är ansluten till Whirlpool Connected Appliance´s nätverk kan den föra över information till Whirlpool och tillhandahålla dig med tjänster och meddelanden. Dessutom kan du använda mjukvaruapplikationer som tillhandahålls av Whirlpool såsom de kostnadsfria applikationerna "Bauknecht B-Live" eller "Whirlpool 6th Sense Live" ("applikationen" eller "applikationerna") på din mobila enhet för att hantera din Connected Appliance på distans och för att få åtkomst till tillhörande funktioner och tjänster. Denna sekretesspolicy gäller för din användning av sådana tjänster och applikationer (gemensamt, "Connected Appliance -tjänster"). Whirlpool Nordic OY är bildat i enlighet med finsk lag med följande registrerade adress: Itälahdenkatu 22 B FI-00210 HELSINGFORS, är registrerat i Finland med finsk momsregistreringsnummer FI 0107240-1, (nedan kallat "Whirlpool”, "vi", "oss", "vår”), och är personuppgiftsansvarig och en del av den globala Whirlpool-koncernen ("Whirlpool Group"). Vi strävar efter att se till att dina personuppgifter ("personuppgifter" enligt definition i gällande lag om skydd av personuppgifter"), som lämnas för de syften som anges nedan, skyddas och hålls konfidentiella. Därför informeras du genom detta meddelande om vilka personuppgifter vi samlar in, hur de bearbetas, för vilka syften och hur du kan utöva dina individuella rättigheter att komma åt, uppdatera, korrigera eller avlägsna dessa uppgifter.

II. INFOMATION SOM INSAMLATS AV WHIRLPOOL

För att tillhandahålla dig med fördelarna av att använda tjänsterna till Connected Appliance, såsom meddelande om när din kylskåpsdörr är öppen, skräddarsydda cykler och hjälp med att styra din energianvändning, samlar Whirlpool in viss information från din Connected Appliance (och, i tillämpliga fall, från tillhörande enheter och applikationer).

1. Information som du lämnar till Whirlpool
När du registrerar din Connected Appliance, tillhandahåller du viss personlig information till Whirlpool, inklusive men inte begränsat till ditt namn, adress, e-postadress och mobilnummer.

2. Information som samlas in automatiskt av Whirlpool
När du har registrerat din Connected Appliance, kommer Whirlpool också att samla in följande typer av information automatiskt ("insamlade uppgifter") från följande källor på en regelbunden basis:

• Connected Appliances: ditt Connected Appliance ID (inklusive modell och serienummer), källans IP-adress, apparatens status (t.ex., kylskåpstemperatur, vattenfilterstatus), och fel/felkoder (t.ex. dörren står på glänt).
• Andra enheter: om du väljer att använda tredjepartsenheter, såsom smarta energimätare, för att hantera din energiförbrukning eller att använda andra relaterade Connected Appliance funktioner, kan Whirlpool komma att samla in information såsom din totala energiförbrukning i hemmet, energiförbrukningen för din Connected Appliance och din användningsplan för el eller gas (eller ditt områdes generella plan för sådan användning).
• Applikationer: om du använder applikationerna kommer Whirlpool automatiskt att samla och lagra viss information om ditt besök och de åtgärder som utförts inom applikationen såsom förändringar i dina kontoinställningar och funktioner som utförs på din Connected Appliance.

III. ANVÄNDNING OCH SPRIDNING AV INSAMLAD INFORMATION

1. Allmänt
Whirlpool kan komma att använda dina personuppgifter och insamlad information för att tillhandahålla dig Connected Appliance - tjänsterna, vilket inkluderar:
• felsökningar och meddelanden om underhåll;
• för att kommunicera med dig om ditt konto eller din apparat (inklusive produktservice och garantifrågor);
• vid ditt val, att erbjuda dig förslag inom applikationen för att förbättra prestandan och användningen av Connected Appliances, t.ex. genom att rekommendera förbrukningsvaror, tillbehör, reservdelar eller andra produkter för att din Connected Appliances ska prestera så bra som möjligt, samt erbjuda dig länkar inom applikationen till Whirlpool´s externa webbplatser där du kan köpa sådana produkter;
• att dela det med Whirlpool Europe Srl - Socio Unico, ett bolag inom Whirlpool´s koncern som är bildat i enlighet med italiensk lag med följande registrerade adress: G Borghi 27 I-21025 Comerio Italien med telefon nummer 01534610124, som agerar som personuppgiftsbiträde för vår räkning, för samma ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Vänligen observera att tillhandahållande av några av dina personuppgifter samt insamlade uppgifter är frivilligt men är dock nödvändigt för att möjliggöra Connected Appliance-tjänsterna, med undantag för punkt c) ovan, som är valfri. Observera att utan korrekt information från dig samt utan ditt medgivande när det gäller c) kan vi inte tillhandahålla tjänsterna i fråga till dig. Du kan välja bort tjänsten som beskrivs enligt c) ovan när som helst genom applikationen.
Personuppgifterna kommer att samlas in och bearbetas rättvist och lagligt för ovan nämnda syften av vår personal som sköter administration, redovisning, marknadsföring och kampanjer, kundvård, IT-systemadministration, ledning, underhåll och utveckling, marknadsföring, undersökningar och kampanjer, med relevans för de syften som beskrivs i detta meddelande. Dina personuppgifter kommer att lagras i Whirlpool Groups databaser samt i databaser som hanteras genom externa leverantörer som Whirlpool Group har ingått avtal med. Dessa databaser finns inom Europeiska unionen samt i USA, och en lista över dem kan fås på begäran.
Whirlpool kan också dela med sig av insamlad information (inklusive personuppgifter) till tredje part som agerar för vår räkning, t.ex. callcenteroperatörer, speditörer, tjänsteleverantörer eller fältsamtalsingenjörer. En förteckning över sådana externa leverantörer finns att tillgå på begäran. Whirlpool kommer inte dela med sig av din personliga information med någon annan tredje part utan ditt medgivande.
Notera att vissa personuppgifter även kan lämnas till myndigheter och offentliga organ i de relevanta lokala territorierna, vanligen för juridiska syften och skattesyften, eller när det är rimligt att göra det för att skydda Whirlpools verksamhet, kunder, personal eller leverantörer. De kan dessutom avslöjas för blivande köpare eller partner och deras professionella rådgivare, för att utforska föreslagen försäljning eller överföring av företaget, eller dess verksamhet eller tillgångar, kommersiella partnerskap eller konsortier som kan uppstå från tid till annan, om anonymisering inte är möjlig eller praktiskt genomförbar. Vid slutförandet av transaktionen får köpare och partner använda uppgifterna i de syften som beskrivs i detta meddelande.

2. Överlåtelse utomlands
Lokal sekretesslagstiftning gör det möjligt för Whirlpool att överföra personuppgifter till andra länder under förutsättning att du har gett ditt samtycke i förväg eller en annan juridisk motivering föreligger och en tillräcklig skyddsnivå garanteras.

Du måste vara medveten om att personalen på Whirlpool, andra enheter i Whirlpool Group, tredje parter som agerar som våra tjänsteleverantörer på våra vägnar samt noggrant utvalda partner också kan finnas utomlands och till och med utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Därför strävar Whirlpool efter att se till att när detta uppstår sker överföringen helt i enlighet med Europeiska unionens och lokala lagprinciper och -krav, och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifterna i dessa länder/territorier.

3. Sammanställda uppgifter
Whirlpool kan komma att sammanställa insamlade uppgifter (som inte inkluderar, och som definitivt och oåterkalleligt inte förknippas med, dina personuppgifter och som inte identifierar dig specifikt) och dela med sig av dessa med affärspartners och andra tredje parter, för forskningsändamål (vilket inbegriper att hjälpa Whirlpool förbättra sina produkter), och för att tillåta företag att utveckla bättre produkter för Whirlpool´s användare, bland andra användningsområden. Whirlpool kan också lagra sådana sammanställda uppgifter under en rimlig tid efter att du har inaktiverat ditt konto för dina Connected Appliance - tjänster, eller slutar använda Connected Appliance-tjänsterna. Dessutom kan sådana sammanställda uppgifter delas med andra konsumenter för att hjälpa dem jämföra sin energiförbrukning med andra Connected Appliance användare.

4. Att skydda dina personuppgifter
Whirlpool är skyldig att upprätthålla säkerheten för de uppgifter som du ger oss, och för att upprätthålla lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

IV. INSTÄLLNINGAR, VÄLJA BORT OCH ANDRA RÄTTIGHETER

1. Connected Appliance meddelanden
Du kan välja att få meddelanden via applikationen (t.ex. meddelanden om cykelfullbordan eller när din kylskåpsdörr är öppen) som en del av Connected Appliance-tjänsterna. Du kan ändra dina inställningar rörande dessa meddelanden, inklusive vilka meddelanden som du vill ta emot eller avaktivering av sådana meddelanden, genom att logga in på ditt konto för Connected Appliance - tjänster genom applikationen.

2. Överföring av uppgifter från Connected Appliance
Om du skulle föredra att Whirlpool inte samlar in några uppgifter från din Connected Appliance måste du koppla ifrån din Connected Appliance från din trådlösa router och stänga av den trådlösa anslutningsknappen på din apparat. Genom att koppla ifrån din Connected Appliance kommer även Connected Appliance-tjänsterna att inaktiveras, även om ditt konto för Connected Appliance - tjänsterna förblir aktivt. Om du bara har avaktiverat dina Connected Appliance - tjänster, men inte kopplat ifrån din Connected Appliance, kommer uppgifter som inte omfattar, och som inte är associerade med, dina personuppgifter och som inte identifierar dig specifikt, att fortsätta att föras över till Whirlpool.

3. Andra enheters uppgifter
Eventuella tilläggstjänster som du aktiverar genom applikationen, inbegripet tjänster som har samband med tredjepartsenheter (t.ex. smarta energimätare för energiförbrukning) kan du stänga av när som helst genom applikationen).

4. Avaktivering (avregistrering) av konto av dig
Du kan alltid välja att stänga av ditt konto (för att avsluta registreringen av ditt konto) genom att besöka vår hemsida på följande länk http://www.whirlpool.se, och logga in med länken i det övre högra hörnet av området, med samma användarnamn och lösenord som du använder för att logga in på din enhet med Wi-Fi. Om du avaktiverar ditt konto kommer insamlade uppgifter som rör din Connected Appliance och din användning avtjänsterna till Connected Appliance att bevaras av Whirlpool, men de kommer inte längre förknippas med dina personuppgifter och kommer därför oåterkalleligen att anonymiseras. Att avaktivera ditt konto för Connected Appliance - tjänsterna kommer att hindra dig från att ta emot ytterligare meddelanden, tjänster och kampanjer som rör din Connected Appliance.

5. Hjälp och annan säkerhetsinformation
Så länge du inte har avregistrerats från Connected Appliance - tjänsterna, kommer Whirlpool förbehålla sig rätten att kontakta dig i händelse av ett säkerhets- eller underhållsmeddelande angående din apparat (t.ex. ett meddelande om återkallande) oavsett dina uppgivna sekretessinställningar

6. Bevarande av personuppgifterna
Whirlpool kommer att bearbeta och behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla lagkrav eller för våra identifierade legitima affärsbehov och avsedda syften enligt ovan/nedan. Om du dock väljer att avregistrera ditt konto till Connected Appliance – tjänsterna kommer dina personuppgifter omedelbart att raderas och kommer inte att bevaras.

7. Uppgifter som rör barn
Vi strävar efter att inte samla in personuppgifter från barn (personer som anses minderårig under lokala tillämpliga lagar) och gör inte det medvetet. Om ett barn har gett oss personuppgifter kan en förälder eller vårdnadshavare till barnet kontakta oss (via de uppgifter som anges nedan) för att få den informationen raderad från våra register.

8. Din rättigheter som uppgiftslämnare
Enligt EU:s sekretesslagstiftning har du rätt att kontrollera om Whirlpool innehar personuppgifter om dig, och om så är fallet, begära en kopia av dem tillsammans med uppgifter om hur och i vilka syften de behandlas av Whirlpool. Du har rätt att bli informerad, där det har blivit förordnat, om detaljerna rörande behnandlingen av uppgifter och/eller om lokala företrädare för sekretess samt dataansvariga personer, samt om personer och enheter som dina personliga uppgifter kan meddelas eller avslöjas till. Du kan också begära att få de personliga uppgifter vi har om dig uppdaterad och/eller korrigerad och anonymiserad och, om detta tillåts enligt gällande lag, borttagen, samt att få en bekräftelse på att vi har underrättats om dina önskemål gentemot tredje part till vilka dina uppgifter har meddelats eller offentliggjorts. Du kan granska, korrigera och uppdatera vissa personuppgifter (t.ex. ditt namn och dina kontaktuppgifter) genom att logga in på ditt konto via applikationen och redigera dina personuppgifter i din kontoprofil. Du kan även begära att dina personuppgifter rättas, uppdateras eller raderas. Du kan också, när som helst, ta tillbaka/återkalla lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller ställa några frågor om användningen av dina personuppgifter till Whirlpool, kan du enkelt göra detta genom att kontakta oss på den adress som anges i avsnittet INLEDNING ovan, eller genom att kontakta närmaste Whirlpool kundservice samtalscenter som anges i din ansökan eller i dokumentationen som medföljer din Connected Appliance.

Du kan också kontakta Whirlpool koncernens Sekretesschef i Europa enligt följande: Privacy Officer
Whirlpool Europe Srl
Viale G Borghi 27
I - 21025 Comerio (VA)
Varese, Italien.
e-post: whirlpool_privacy@whirloool.com


V. SAFE HARBOUR-AVTAL FÖR EU OCH SCHWEIZ

Whirlpool efterlever bestämmelserna i Safe Harbor-avtalet mellan USA och EU och Safe Harbor-avtalet mellan USA och Schweiz, enligt vad som fastställts av amerikanska handelsdepartementet vad gäller insamling, användning och lagring av personlig information med ursprung i EU-medlemsländer och Schweiz. Whirlpool har certifierats efterleva integritetsbestämmelser enligt Safe Harbor-avtalet mellan USA och EU och Safe Harbor-avtalet mellan USA och Schweiz vad gäller underrättelse, valfrihet, vidarebefordran, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och verkställande. Information om Safe Harbor-bestämmelserna för EU och Schweiz finns här: http://export.gov/safeharbor

Om du har en obesvarad frågeställning avseende integritetsskydd eller uppgiftsanvändning som vi inte har behandlat tillfredsställande, var god kontakta TRUSTe på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Klicka här för faxnummer och e-postadress. TRUSTe tvistlösningsprocess finns endast på engelska.

VI. UPPDATERINGAR TILL SEKRETESSPOLICY

Från tid till annan kan vi uppdatera denna sekretesspolicy. Om vi gör väsentliga förändringar kommer vi att varna dig via applikationen där vi berättar om de förändringar och eventuella val du kan ha eller åtgärder du kan vidta.

Whirlpool EMEA Användarvillkor för Connected Appliance - tjänster

I. INLEDNING

Vänligen läs användarvillkoren noga innan du använder din Connected Appliance med tillhörande mjukvaruapplikationer och tjänster.
Tack för att du har valt en wi-fi aktiverad hemapparat ("Connected Appliance") från Whirlpool. Whirlpool är världens ledande tillverkare och marknadsförare av stora hushållsmaskiner. Våra varumärken som används i Europa inkluderar Whirlpool®, Indesit®, Bauknecht®, Hotpoint® och Hotpoint Ariston®. Dessa användarvillkor gäller för din användning av din Connected Appliance och tillhörande Connected Appliance - tjänster (som definieras nedan). I dessa användarvillkor betyder hänvisningar till Whirlpool, Whirlpool Nordic OY med organisationsnummer som är ett bolag bildat i enlighet med finsk lag med följande registrerade adress: Itälahdenkatu 22 B FI-00210 HELSINGFORS är registrerat i Finland med finsk momsregistreringsnummer FI 0107240-1 (nedan kallat "Whirlpool”, "vi", "oss", "vår”), och är personuppgiftsansvarig och en del av den globala Whirlpool-koncernen ("Whirlpool Group") och deras varumärken uppräknade ovan.
Din Connected Appliance har möjlighet att tillhandahålla tjänster till dig för att hjälpa dig att hantera och underhålla din Connected Appliance. När din Connected Appliance är ansluten till Whirlpool Connected Appliance nätverk är den kapabel att överföra information, inklusive aktivitets- och felkoder, till Whirlpool och tillhandahålla meddelanden till dig och du kan använda mjukvaruapplikationer som tillhandahålls av Whirlpool såsom de kostnadsfria applikationerna "Bauknecht B-Live" eller "Whirlpool 6th Sense Live” (”applikationen" eller "applikationer") på din mobila enhet för att hantera din Connected Appliance på distans och få tillgång till funktioner och tjänster. Dessa användarvillkor gäller för din användning av sådana tjänster och applikationer (tillsammans, " Connected Appliance - tjänster").
För att kunna avnjuta Connected Appliance - tjänsterna måste din Connected Appliance vara ansluten till en trådlös internetanslutning. Du ansvarar för installation och underhåll av den trådlösa internetanslutningen vid den plats där din Connected Appliance är placerad. Du måste också installera applikationen på en kompatibel mobil enhet(er) och registrera ett konto hos Whirlpool.
Du måste godkänna dessa användarvillkor och Whirlpool EMEA Connected Appliances sekretesspolicy ("sekretesspolicyn") för att kunna använda Connected Appliance - tjänsterna. Genom att meddela att du godkänner användarvillkoren i applikationen, och genom din fortsatta användning av alla tjänster till Connected Appliance, samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till användarvillkoren eller någon del av dem, och inte accepterar dessa användarvillkor och/eller sekretesspolicyn, kommer du inte att kunna få tillgång till Connected Appliance - tjänsterna som rör din Connected Appliance.
Från tid till annan kan vi komma att uppdatera dessa användarvillkor. Vid en uppdatering kommer vi att skicka ett meddelande till dig via applikationen som förklarar förändringarna och eventuella val du kan ha eller åtgärder du kan vidta. Din fortsatta användning av tjänsterna till Connected Appliance - tjänsterna efter sådana varningar, eller ditt aktiva godkännande av eventuella förändringar, kommer meddela oss att du godkänner dessa ändringar. Om du bestämmer dig för att du inte instämmer i ändringarna, kan du alltid sluta att använda Connected Appliance - tjänsterna. II. SMART APPLIANCE SERVICE ERBJUDANDEN

Connected Appliance - tjänsterna ger dig möjlighet att ta emot meddelanden som rör din Connected Appliance (t.ex. meddelande om att dörren är öppen, meddelande om en cykelfullbordan etc.), att schemalägga din Connected Appliance så att den används på kostnadseffektiva tider och fjärrövervaka din Connected Appliance via applikationen, bland andra funktioner och fördelar. De specifika Connected Appliance - tjänsterna beskrivs närmare i instruktionsboken till din Connected Appliance. Whirlpool kan behöva granska och förändra de särskilda funktionerna i Connected Appliance - tjänsterna över tiden och kommer att meddela dig om eventuella väsentliga ändringar.

III. DIN ANVÄNDNING AV "SMART APPLIANCE TJÄNSTER"

1. Allmänt
Om du vill använda Connected Appliance - tjänsterna måste du registrera ett konto med hjälp av applikationen och godkänna sekretesspolicyn. Genom att använda Connected Appliance - tjänsterna samtycker du till att: (a) på ett korrekt sätt tillhandahålla dina kontaktuppgifter och annan information som begärs av Whirlpool; (b) omgående uppdatera dina uppgifter i händelse av någon förändring i dina kontaktuppgifter; och (c) använda Connected Appliance i enlighet med dess bruksanvisning.

2. Användning av information
Connected Appliances använder din trådlösa internetanslutning för att tillhandahålla Connected Appliance - tjänsterna. Dessutom, om du väljer att få meddelanden via applikationen kommer sådana meddelanden och applikationer att använda din mobildataanslutning för att förse dig med tjänsterna. Alla dessa användningsområden innebär överföring av en viss mängd information genom dina aktuella anslutningar varför du måste ha lämplig datatrafik från din trådlösa internetanslutning nära platsen för din Connected Appliance och från din mobiloperatör. Kontakta din internetleverantör och mobiloperatör för att bestämma dataavgifter (om några), begränsningar av data, begränsningar såsom tillåtna användningsområden och andra villkor för tjänsten. Whirlpool kommer inte ta något ansvar för de eventuella avgifter som din internetleverantör eller mobiloperatör kan komma att införa.

3. Överlåtelse av dina Connected Appliance
Om du säljer eller lånar ut din Connected Appliance till en annan person måste du, i förekommande fall, omedelbart uppdatera ditt konto till Connected Appliance - tjänsterna genom att använda applikationen. Den nya användaren måste registrera ett separat nytt konto hos Whirlpool för att kunna använda Connected Appliance - tjänsterna.

4. Förbjuden användning
Du får inte använda Connected Appliance - tjänsterna på något sätt som:
• är hotfullt, våldsamt, kränkande, nedsättande, förtalande, förolämpande, bedrägligt, oanständigt eller på annat sätt olagligt eller olämpligt;
• får åtkomst till, samlar in eller lagrar personlig information om andra;
• bryter mot eller kränker någon annans rättigheter, inklusive en annan persons rätt till privatliv;
• efterliknar någon person, företag, enhet eller IP-adress (t.ex. IP kapning);
• involverar uppladdning, utstationering, mailande, överföring eller på annat sätt tillgängliggör något material som du inte har rätt att göra tillgängligt enligt lag;
• är kommersiell av naturen, inklusive exempelvis reklam, marknadsföring eller marknadsföringsmaterial, eller skräppost, phishing eller andra oönskade meddelanden;
• får eller försöker få obehörig åtkomst till Connected Appliance - tjänsterna eller någon Connected Appliance - tjänst, deras datorer och nätverk, eller deras användardata, eller något som annars modifierar eller stör användningen eller driften av Connected Appliance tjänsterna;
• får eller försöker få obehörig åtkomst till ett Connected Appliances fasta programvara eller mjukvara, bland annat genom ”bakåtkompilering” eller installera fast programvara som inte godkänts av Whirlpool;
• utgör en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Whirlpools eller dess affärspartners infrastruktur, inbegripet överföring av spam eller användning av andra oombedda massmail-tekniker;
• förändrar, skadar eller raderar något innehåll som tillhandahållits av Whirlpool;
• innehåller datavirus eller andra störande, skadliga eller farliga filer eller program; eller
• på annat sätt bryter mot dessa användarvillkor.

5. Mjukvaruuppdatering
Connected Appliance - tjänsterna, inklusive applikationerna, använder mjukvara som Whirlpool kan komma att vilja uppdatera eller förändra. Vi kommer att köra sådana uppdateringar genom att använda standard processer på din mobila enhets operatörssystem och du kommer alltid att bli ombedd att acceptera sådana uppdateringar i syfte att kunna fortsätta använda Connected Appliance - tjänsterna.

IV. BEGRÄNSNINGAR OCH FRISKRIVNINGAR

1. Allmänna begränsningar
Eftersom din Connected Appliance kommunicerar med Whirlpool genom att föra över information trådlöst och över internet: (a) kommer Connected Appliance meddelandena endast att finnas tillgängliga för dig efter det att du kopplat upp och registrerat din Connected Appliance; och (b) Connected Appliance – tjänsterna kommer inte vara tillgängliga när internet eller din trådlösa uppkoppling eller din mobila uppkoppling är ur funktion eller inte fungerar ordentligt.

2. Korrekta resultat och data
Du är överens om att Connected Appliance – tjänsterna är föremål för begränsningar och restriktioner utanför Whirlpools kontroll, vilket inkluderar sådana saker som att du underhåller din Connected Appliance på ett korrekt sätt i enlighet med aktuell brukshandvisning, förmågan hos trådlöst nätverk, tillgång till internet, miljöförhållanden (såsom byggnader, väder, geografi och topografi), atmosfäriska förhållanden och andra faktorer knutna till användning av internet eller av satelliter och satellitdata; dessutom, Connected Appliance – tjänsterna är i sin natur beroende av mjukvaror och tillgång till nätverk som tillhandahålls av tredje parter. Med hänsyn till ovanstående garanterar Whirlpool inte oavbruten tillgång till, riktigheten i, fullständighet eller aktualitet av några data, information, material eller innehåll tillhandahållet som en del av Connected Appliance - tjänsterna.

3. Lagrad data
Whirlpool lagrar viss data som rör din användning av Connected Appliance – tjänsterna så länge som det är nödvändigt för att efterfölja lag eller för våra legitima affärsintressen och angivna syften i samband med Connected Appliance – tjänsterna så som det står föreskrivet i sekretesspolicyn.

4. Överförd data
Whirlpool är skyldig att upprätthålla säkerheten för de uppgifter som du ger oss och kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Det finns dock alltid en risk med att överföra information över trådlösa nätverk eller internet. Som ett resultat av detta godkänner du att när du använder Connected Appliance – tjänsterna kan dina kommunikationer komma att vara föremål för olagliga ingrepp av andra. Whirlpool kan inte garantera säkerheten och sekretessen vad gäller trådlösa överföringar eller överföringar på internet och kommer inte att heller att vara ansvarig för någon säkerhetsbrist hos nätverk eller enheter som inte kontrolleras av Whirlpool eller några resulterande förluster av sekretess eller data i samband med några kommunikationer över sådana nätverk.

5. Övrigt
Connected Appliance – tjänsterna tillhandahålls på basis av “så som de är” och “så som de finns tillgängliga”. Connected Appliance felkodmeddelanden är inte tänkta att ersätta regelbunden, rekommenderad underhåll av din Connected Appliance så som det står angivet i din Connected Appliance bruksansvisning, och är inte ersättning för säker och ansvarsfull användning av din Connected Appliance. Du ska inte förlita dig på Connected Appliance - tjänsterna (inklusive några felmeddelanden) som ett sätt att förebygga brand eller andra olyckor eller skador. Det är ditt ansvar att sköta din Connected Appliance på ett säkert sätt och hålla din Connected Appliance i gott skick och underhålla den i enlighet med bruksanvisningen. Underlåtenhet att göra så kan resultera i skada på din Connected Appliance, skada på egendom, kroppsskada, och/eller allvarlig skada för vilka Whirlpool inte kan hållas ansvarig för.

V. EFTERLEVNAD AV VILLKOREN

Du är ensamt ansvarig för, inte bara din egen efterlevnad av dessa användarvillkor, men också för att alla användare av din Connected Appliance och/eller av ditt konto till Connected Appliance – tjänsterna efterlever användarvillkoren, oavsett om det sker på uppdrag av dig eller inte.

VI. SEKRETESS

Sekretesspolicyn finns tillgänglig via applikationen och du kommer att bli ombedd att godkänna denna som en del av din registrering till Connected Appliance - tjänsterna Godkännandet av sekretesspolicyn är inte obligatorisk men är dock nödvändig för att du skall kunna fortsätta med att skapa och registrera ett konto. Sekretesspolicyn styr hur informationen som du tillhandahåller och data från din Connected Appliance och från din användning av Connected Appliance – tjänsterna kan komma att samlas in, användas, lämnas ut och spridas i enlighet med tillämplig europeisk och lokal lagstiftning.

VII. ÄGANDERÄTT AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Whirlpool och dess licensgivare äger upphovsrätten, varumärken och alla andra immateriella rättigheter till allt innehåll som visas på och kommer från Connected Appliance - tjänsterna. Du får inte reproducera, utveckla, använda, skapa ickeoriginalarbete från, uppvisa, utforma, framföra, publicera, distribuera, sprida, överföra, sända eller dela ut något sådant material eller innehåll till någon tredje part (inklusive visa upp eller distribuera material genom att använda en tredje parts hemsida) utan att först ha fått ett skriftligt samtycke från Whirlpool förutom för att använda Connected Appliance – tjänsterna för deras avsedda syfte och i enlighet med dessa användarvillkor.

VIII. ANSVARSBEGRÄNSNING, SKADESTÅND

1. Ansvarsbegränsning
Du godkänner att:
(a) Connected Appliance – tjänsterna tillhandahålls på en basis av “som de är” och “så som de finns tillgängliga;
(b) med undantag för begränsningar i tvingande tillämplig lagstiftning och som överenskommits, att ingenting i dessa användarvillkor undantar eller begränsar eller ska tolkas som ett försök att undanröja eller begränsa Whirlpools ansvar för bedrägeri, grov oaktsamhet, uppsåtlig misskötsamhet, regelbrott av allmän ordning eller för dödsfall eller personliga skador eller skador på personlig egendom där ansvar inte kan exkluderas genom lag, du godkänner att befria Whirlpool, Whirlpool Group, dess representanter, anställda och uppdragstagare från samtliga krav, ansvar och förluster i samband med Connected Appliance – tjänsterna, inklusive men inte begränsat till krav som uppkommer från totalt eller partiellt prestandafel hos Connected Appliance - tjänsterna, även om de orsakats på grund av försummelse hos Whirlpool, Whirlpool Group, dess representanter, anställda och uppdragstagare;
(c) du godkänner att ersätta Whirlpool, Whirlpool Group, dess representanter, anställda och uppdragstagare för alla sådana krav som beskrivs ovan och som ställs av tredje parter;
(d) du godkänner också att denna befrielse sträcker sig till vilken part som än må ställa krav under dig och att inget försäkringsbolag har rätt att träda in i ditt ställe.

2. Följdskador undantas
Varken Whirlpool, Whirlpool Group, dess representanter, anställda och uppdragstagare är ansvariga gentemot dig eller annan part, med undantag för tvingande begränsningar i tillämplig lag, för indirekta, oförutsedda, speciella eller bestraffande (”punitive”) skadestånd (inklusive utan begränsning de som resulterar utifrån förlust av vinst, dataförlust eller icke tillgång till tjänsterna) i samband med Connected Appliance – tjänsterna, även om Whirlpool, Whirlpool Group, dess representanter, anställda och uppdragstagare är medvetna om möjligheten till sådana skadestånd.

3. Skadestånd
Du godkänner att ersätta, försvara och hålla Whirlpool, Whirlpool Group och dess närstående bolag fria från krav som uppkommer från eller i relation till ditt agerande, inklusive men inte begränsat till din användning av Connected Appliance – tjänsterna och information som du har skickat in, överfört eller gjort tillgänglig via Connected Appliance - tjänsterna; misslyckande med att skydda dina lösenord eller kontouppgifter; eller brott mot dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller reglering, eller någon tredje parts rättigheter.

IX. AVSTÄNGNING OCH AVSLUTANDE

1.Whirlpools avslut med anledning av missbruk
Whirlpool kan komma att stänga av eller avsluta din tillgång till samtliga eller delar av Connected Appliance – tjänsterna när som helst om du bryter mot dessa användarvillkor. Whirlpool kan också komma att avsluta Connected Appliance – tjänsterna när som helst, utan förvarning, på grund av tekniskt föråldrande eller andra anledningar som påverkar den pågående livsdugligheten hos Connected Appliance - tjänsterna. Vid händelse av avslut på grund av någon sådan anledning, kommer du inte längre att ha rätt att använda eller få tillgång tillI Connected Appliance - tjänsterna, och Whirlpool ska inte ha något ansvar för något som kan läggas till grund för sådant avslut. Vid sådan händelse kan du fortsätta att använda dina apparater som normala apparater, men Connected Appliance – tjänsterna knutna till dem kommer inte längre att vara tillgängliga.

2. Din avaktivering av ditt konto
Du kan alltid välja att stänga av ditt konto (för att avsluta registreringen av ditt konto) genom att besöka vår hemsida på följande länk http://www.whirlpool.se, och logga in med länken i det övre högra hörnet av området, med samma användarnamn och lösenord som du använder för att logga in på din enhet med Wi-Fi. Om du avaktiverar ditt konto kommer data relaterat till din Connected Appliance och din användning av Connected Appliance – tjänsterna som samlats in av Whirlpool att sparas av Whirlpool men kommer inte längre att vara knutna till dina personuppgifter. Avaktivering av ditt konto till Connected Appliance - tjänsterna gör att du inte längre får ytterligare Connected Appliance meddelanden som tillhandahålls som en del av Connected Appliance - tjänsterna. Om du väljer att fortsätta med att ha din Connected Appliance uppkopplad till wi-fi efter det att du har avaktiverat ditt konto kommer din Connected Appliance att fortsätta att skicka viss användardata avseende apparaten till Whirlpool. Om du vill undvika sådan överföring måste du koppla ifrån din Connected Appliance från din trådlösa router och stänga av den trådlösa uppkopplingsknappen på din apparat.

XII. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller klagomål angående din Connected Appliance eller Connected Appliance – tjänsterna skall du rikta dessa till din lokala Whirlpool kundservices teletjänstcentral som anges i din applikation eller i den dokumentation som följde med din Connected Appliance.

Vänligen välj en produkt ytterligare för att jämföra

Jämför ( Produkter)

Vänligen välj en produkt ytterligare för att jämföra